TIFF Junior

2. - 6. september 2023

Festivalpass

Vil din klasse bli årets TIFF Junior-klasse?

TIFF Junior arrangeres for 10. gang 7.-11. september.

TIFF junior har 10 årsjubileum i år (riktignok med et annet navn de første årene) og vi søker en 6. eller 7. klasse som kunne tenke seg å bli årets prosjektklasse på TIFF Junior! Prosjektklassen er med å planlegge og gjennomføre TIFF Junior sammen med oss i festivalen.

Som en del av jubileet kommer vi til å satse enda sterkere på involvering og medvirkning, og prosjektklassen kommer til å få større og bedre opplegg enn noen gang. Ettersom festivalen er etter sommerferien, er det de som er 5.- eller 6.-klasser nå i vår som kan søke.

Dette ønsker vi at lærerne og prosjektklassen skal være med på:

* Workshops på skolen der elevene lærer om festivaldrift og filmproduksjon og får komme med ideer til årets festival

* Besøk på Verdensteatret kino med omvisning og filmvisning

* Elever fra klassen skal planlegge og gjennomføre arrangementer under festivalen, stands, hjelpe til med plakatopphenging, skrive omtale/anbefalinger av filmer, holde innledninger til filmene og mye mere (deles inn i grupper)

* Klassen må forplikte seg til å bruke én skoledag under festivalen som frivillige. Elevene kan også være frivillig på fritida sammen med en voksen.

* Å være prosjektklasse er lærerikt og spennende, og som takk for innsatsen får alle elevene festivalakkreditering som gir gratis adgang til alle filmene.

    Har dere lyst å være med å lage TIFF Junior? Lag en kort søknad om hvorfor akkurat din klasse og deres lærer er motiverte for å bli årets prosjektklasse.

    Klassene som søker, men ikke blir valgt, vil få tilbud om å bli TIFF junior ambassadørklasse. Dette er en “mini-prosjektklasseordning”, og betyr også besøk på Verdensteatret med filmvisning, samt noe mere opplegg. (Vi har begrensede plasser for dette, og dersom vi får svært mange søknader må vi gjøre et utvalg)

    Søknaden sendes til skole@tiff.no innen 28. mars!

    TIFF Junior arrangeres av Tromsø internasjonale filmfestival i samarbeid med Aurora kino Fokus, og foregår på Verdensteatret og Fokus kino.