TIFF Junior

2. - 6. september 2023

Festivalpass

TIFF Junior med på nytt filmløft for barn

TIFF Junior bidrar til å styrke barnefilm på det store lerretet med nye satsninger.

Norsk filminstitutt (NFI) bevilger 450.000 kroner til tre barnefilmfestivaler, og denne uka ble det klart at de setter av seks millioner kroner øremerket til produksjon av barnefilm.

– Nå ser det ut til at kvalitetsfilm for barn kan få et etterlengtet løft her i landet, sier Astrid Aure, festivalsjef for TIFF Junior og prosjektleder barn og unge i Stiftelsen Tromsø internasjonale filmfestival.

Midlene kommer i tillegg til NFIs allerede eksisterende støtteordning for tiltak som aktiviserer barn og ungdom i planlegging, programmering og gjennomføring av prosjekter på etablerte arenaer for film og spill. TIFF Junior er aktiv i alle disse satsningene.

Ønsker mer kvalitetsfilm til barn

TIFF Junior i Tromsø, barnefilmfestivalen i Kristiansand og Voss Barnefilmfestival går sammen om å få det unge publikummet og familiene tilbake til kinosalene etter pandemien, og å fremme interessen for kvalitetsfilm for barn og unge i Norge. De tre festivalene har nå fått 450.000 tilskudd fra Norsk filminstitutt til samarbeidsprosjektet.

- To år er lang tid for barn og unge, og flere årskull har mistet muligheten til å oppleve filmmagi på det store lerretet. Vi har en jobb å gjøre med å la dem få ta igjen det tapte, sier Aure.

Midlene skal brukes til å lage en større kampanje som skreddersys de enkelte festivalene. Kampanjen skal løfte frem nettopp den magien som finnes i god barnefilm, fellesskapsfølelsen som oppstår i en kinosal og den unike festivalopplevelsen.

- TIFF Junior fremelsker de originale filmene, både i betydningen nyskrevne og særegne. Helt lokale fortellinger er like viktige som de som bringer verden til oss. Nå er det for langt mellom de originale, norske kvalitetsfilmene for den yngste målgruppa. Derfor er vi opptatt av at film for barn og unge skal få bedre finansiering, understreker Aure.

Seks millioner til barnefilm

En av de norske filmene som fremheves på TIFF Junior i år med gjestebesøk av skuespillere, regissør og egen temadag er animasjonsfilmen Helt Super, regissert av Rasmus A. Sivertsen som er aktuell med to nye langfilmprosjekter for barn. Nå har NFI besluttet å øremerke ekstra midler til nye barnefilmproduksjoner, noe som kan bety mer norsk kvalitetsfilm for barn i tiden fremover.

- Vi har nå gleden av å annonsere at friske midler tilføres konsulentordningen og at vi øremerker totalt seks millioner til produksjon av film rettet mot barn og unge. Vi håper dette kan bidra til mer originalskrevet film for barn, sier Kjersti Mo, direktør i NFI i en pressemelding.

Allerede i høst blir det mulig å søke på midlene. Målet med ordningen er å bidra til å frambringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, skriver NFI på sine sider.

- Dette er en god start, og vi håper barn og unge får se flere gode norske filmer på festival og kino de kommende årene. Ikke minst bør samisk barnefilm finansieres opp, sier Aure og viser til TIFFs partner Internasjonalt Samisk Filminstitutts sterke innsats på dette området.

Med og av barn og unge

TIFF Junior har også mottatt såkalte medvirkningsmidler fra NFI til å jobbe sammen med årets prosjektklasse 6A fra Selnes skole på Kvaløya. I tillegg satser festivalen i år ekstra på ambassadørklassene, som blant annet har vært på omvisning og filmvisning på Verdensteatret – Cinemateket i Tromsø og bidrar til å spre festivalbudskapet på sine skoler. TIFF har også fått støtte til TIFF UNG, en forsterket satsing på det unge publikummet under Norges største filmfestival i januar 2023.

- Barn og unge har vært aktivt med gjennom alle de 10 årene med TIFF Junior, og har inspirert flere aktører til å tenke i lignende baner. Nå tar vi denne arbeidsformen til neste nivå, sier Aure.