+

4. - 8. september 2024

Festivalpass

Her er årets prosjektklasse!

Skal hjelpe til å lage filmfestival i september!

En av de flotteste tradisjonene til TIFF Junior er at det hvert år engasjeres en skoleklasse som skal være en del av staben som bidrar til å lage filmfestival for barn og unge i Tromsø. Disse kalles prosjektklassen og til årets utgave er vi glade for å melde at det er klasse 6A og 6B (som jo blir 7A og 7B til høsten) ved Stakkevollan skole som er TIFF Juniors prosjektklasse for 2021-festivalen!

TIFF Junior sendte utlysning for ny prosjektklasse i mars og mottok søknader fra flere skoler i kommunen. I sin søknad skrev Stakkevollan skole, ved klassens kontaktlærere Jonas Karlsen og Anna Christine Meyer, blant annet følgende:

- Vi mener TIFF engasjementet er en viktig måte å jobbe med deler av Fagfornyelsen på; involvering i lokalmiljøet, kulturell innsikt, demokrati og innsikt i arbeidsliv. Et variert undervisningsopplegg er viktig for at elevene skal være motiverte for læring. Til dette formålet er TIFF midt i blinken.

Elevene selv hadde naturligvis også vært med på å skrive søknaden, og listet blant annet opp åtte grunner til hvorfor de ønsket å være TIFF Juniors prosjektklasse:

1. Vi har lyst til å lære mer om festivaler, for eksempel hvordan man lager de, hvordan man fordeler pengene til festivalen og hvordan man organiserer de.

2. Vi har mange gode ideer til festivalen her i 6. trinn.

3. Vi liker å se på film

4. Vi har mye motivasjon, liker å gjøre nye ting og utfordre oss.

5. Vi liker å komme oss vekk fra skolebygget.

6. Noen av oss har vært på TIFF før og det er veldig artig der.

7. Vi liker å arbeide med hverandre.

8. Vi liker å møte nye folk og få nye venner.

Klassen er allerede i full gang med forberedelsene til festivalen. De har blant annet fått sett film som de skal være med å vurdere til programmet, de har besøkt Verdensteatret for omvisning på kinoen (hvor de jo skal jobbe) og opprettet grupper til forskjellige typer arbeidsoppgaver som venter til høsten. Prosjektklassen bidrar på mange felt også under selve festivalen, blant annet med å være publikumsverter som sjekker billetter, holder innledning foran enkelte filmer, sitter i jury og vurderer filmene som deltar i konkurranse på festivalen og mye mer!

TIFF Junior er glade for å ha denne herlige gjengen fra Stakkevollan skole med på laget og gleder oss til å lage fantastisk filmfestival for barn og unge 1.-5. september!

Årets prosjektklasse til TIFF Junior er 6A og 6B (7A og 7B til høsten) ved Stakkevollan skole. Her sammen med et utvalg "voksne" fra TIFFs festivalstab. Bak fra venstre: kommunikasjonssjef John-Kristian Dalseth, festivalsjef Astrid Aure, produsent Vegard Krane, festivalkoordinator Monica Wara, kontaktlærer Jonas Karlsen og prosjektleder for barn- og unge Sandra Aminda Indahl. Foto: Emma Nordström