+

4. - 8. september 2024

Festivalpass

Dette er årets prosjektklasse

Hils på gjengen som skal hjelpe til med å lage årets TIFF Junior

Hvert år utlyser TIFF Junior en kjempekul mulighet for skoleklasser i Tromsø: prosjektklassen.

Vi ber klasser fra 5.trinn og 6.trinn om å sende inn en søknad der de forteller hvorfor de ønsker å bli årets prosjektklasse.

I år mottok vi gode søknader fra både Fagereng og Workinnmarka, men valget falt på 5A fra Selnes. Dette er 20 engasjerte elever, som allerede er i gang med forberedelsene til årets TIFF Junior.

I søknaden skrev klassen blant annet at de er engasjerte og liker å ta ansvar. De syntes det hørte spennende ut med festivaldrift, og poengterte at de var villige til å sette av god tid til å bidra til planlegging og gjennomføring.

Prosjektklassen blir invitert inn i festivalstaben til TIFF Junior, og delt opp i ulike festivalgrupper med forskjellige ansvarsposter.
Etter å ha vært på besøk på Verdensteatret, fått omvisning og blitt kjent med hva festivalarbeidet går ut på får elevene velge om de ønsker å jobbe som teknikere, produsenter, jury, markedsføring, festival-TV, filminnledere eller minifestivalsjefer.

Under årets første besøk på Verdensteatret fikk prosjektklassen møte fjorårets prosjektklasse, som utvekslet tips, råd og erfaringer om det å jobbe med filmfestival. Dagen ble avsluttet med to filmvisninger i den flotte salen på Verdensteatret.


Foto: Emma Nordström