+

4. - 8. september 2024

Festivalpass

Arrangører

Tromsø Internasjonale Filmfestivalen
Aurora Kino

Partnere

Troms og Finnmark fylkeskommune
Norsk filminstitutt
Tromsø Kommune
Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge
KSAT
Norges arktiske universitet
Vervet
Lerøy
Avis
Coop
Den Kulturelle Skolesekken
Din Taxi
Finsk-Norsk Kulturinstitutt
Fritt Ord
Gáisi
Hei Yo Studio
Hålogaland Teater
International Sami Film Institute
iTromsø
Jekta Storsenter
Mack Fruktsjimpanse
Nordnorsk Filmsenter
Norges Råfisklag
Rabalderfestivalen
Rådstua Teaterhus