TIFF Junior

7.-11. september 2022

Festivalpass

The Black Mill

Czarny Młyn

Da Ivo var liten og hans søster ble født, var det en stor brann ved den sorte arbeidsmøllen i byen. Den sorte møllen som tidligere hadde stått for mange av byens arbeidsplasser, fikk raskt rykte på seg for å være hjemsøkt. Nå er Ivo 12 år og han og vennene hans bryter løftet om å ikke nærme seg den gamle møllen. Plutselig begynner ting og voksne å forsvinne.

12-year-old Ivo lives in a small town with a destroyed Black Mill. Breaking the promise to not approach the old mill - the children accidentally unleash its evil powers. Suddenly objects and adults start to disappear.

Denne får du også sett digitalt!