TIFF Junior

7.-11. september 2022

Festivalpass

Wolfwalkers (samisk dubb)

Wolfwalkers

Unge Robyn vil hjelpe faren med å jakte ulv, men får streng beskjed om å holde seg hjemme. Hun sniker seg ut likevel. I skogen møter hun en energisk og mystisk jente, som tilhører et folk som forvandles til ulver om natten.

WOLFWALKERS er en virvelvind av folklore, vakker musikk og høstlige farger, og en av nyere tids mest hyllede animasjonsfilmer.

Skuespiller og regissør Sara Margrethe Oskal skal livedudubbe denne fantastiske animasjonsfilmen til samisk for oss, sammen med medskuespiller Emma Elliane O.Valkeapää! Så det blir samisk tale med norske undertekster.

Samisk tittel på filmen er Gumpehámis.

Redd Barna deler ut gratis kinosnacks til alle barn på forestillingen.

Forestillingen er i samarbeid med Redd Barna. Det er gratis inngang, men alle publikummere må registrere seg og hente ut en fribillett.

SAMISK Nuorahaš Robyn háliida veahkehit áhčis bivdit gumppiid, muhto oažžu čielga dieđu bissut ruovttus. Son aŋkke njáhká olggos. Vuovddis deaivá son movttegis ja imašlaš nieiddaža, gean olbmot ihkku nuppástuvvet gumpen. WOLFWALKERS lea dego jorribiegga mas lea sihke folklore, čáppa musihkka ja hearva čakčaivnnit ja lea okta dain dán áigásaš rámiduvvon animašuvdnafilmmain.

Sara Margrethe Oskal njuolggodubbe dán rámálmas animašuvdnafilmma sámegillii midjiide.

 

Robyn is eager to start hunting together with her dad, but is told to stay home. Hunting is too dangerous for a little girl. Sneaking out, she befriends a vibrant and fun girl who belongs to a tribe with a special skill: they can transform into wolves...

Sami dialogue (live dub) with Norwegian subtitles.