TIFF Junior

2. - 6. september 2023

Festivalpass

Skolen ved havet

The School by the Sea

Thorvin og Tilde går i første klasse på Strengelvåg skole i Nordland, men nå skal skolen legges ned. Tilde får vondt i magen når hun tenker på det, mens Thorvin lurer på hva som skal skje med lekekjøkkenet? SKOLEN VED HAVETser sentraliseringsdebatten gjennom barns blikk.

Thorvin and Tilde are firstgraders in a Norwegian school that is closing down. It hurts in Tilde's belly when she thinks about it, while Thorvin is wondering what will happen to the toy kitchen? In Norwegian.