TIFF Junior

4.–8. SEPTEMBER 2019

Juryen på TIFF Junior 2018. Foto: Jamie M. Bivard

Vil du sitte i juryen på TIFF Junior?

Visste du at de aller fleste filmfestivaler har en egen jury – som ser alle konkurransefilmene på festivalen og deler ut priser til de beste? Det har vi på TIFF Junior også!

Prisen som deles ut under TIFF Junior heter «Aurora Junior». Hvilke filmer som skal få prisen for beste langfilm og beste kortfilm er det juryen som bestemmer. Juryen skal bestå av seks barn i alderen 10-13 år, og blir ledet av en juryleder. Årets juryleder er Julia Jarl. Hun har arbeidet for BUFF film festival, den største film festivalen for barn og unge i Sverige i elleve år, og har vært festivalsjef der siden 2012. Julia kommer til Tromsø for å lede årets jury!

Hvis du vil bli med i juryen kan du sende en søknad på e-post til skole@tiff.no, og melde din interesse. Søknadsfrist er 23.august.